Akaryakıt

Hafta tatili ruhsat harcı kaldırıldı

AA

Akaryakıt ve LPG istasyonlarının 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun kapsamında her yıl aldığı hafta tatili ruhsatı uygulamasında sona gelindi.

TABGİS’in 2012 yılında nitelikleri ve mevzuatı gereği sürekli hizmet vermeleri gereken istasyonların uygulamadan muaf tutulması için dava da açtığı hafta tatili ruhsatı uygulaması 2015 yılında yürürlüğe giren 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla birlikte daha da tartışmalı hale gelmiş, ancak o dönem İçişleri Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü’nden TABGİS’in talebi üzerine gönderilen yazıda faaliyetleri özel kanunla belirlendiği için istasyonların 394 Sayılı yasa kapsamında hafta tatili ruhsatı almalarına devam edileceği bildirilmişti.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte bu defa 394 Sayılı Kanun kaldırılmış ve ayrıca Belediye Gelirleri Kanunu’ndan da hafta tatili harcı çıkarılmıştı.

Ancak, buna rağmen bazı illerde belediyelerin uygulamayı devam ettirmesi üzerine, TABGİS tarafından Kanuna aykırı bu durumun düzeltilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş ve konu İçişleri Bakanlığı’na intikal etmişti.

Yapılan çalışmaların sonucunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen ve bugün TABGİS’e ulaşan ekli yazıyla tüm çelişkiler ortadan kalkarak uygulamanın bitirildiği açıklığa kavuşturulmuş oldu.

,Gelen yazıda ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler neticesinde, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu ve Hafta Tatili Ruhsat Harcı’nın kaldırıldığı böylece akaryakıt ve LPG istasyonları için belediyelerden alınan Hafta Tatili Ruhsatı uygulamasının sona erdiğinin değerlendirildiği bildirildi.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir