Akaryakıt

EPDK’dan katkılı yakıt düzenlemesi

AA

EPDK’nın, farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin hazırladığı düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile akaryakıta eklenen katkı maddelerinin, akaryakıtın hangi özelliğini ne oranda iyileştirdiğine dair resmi raporların EPDK’ya sunulması zorunlu hale getiriliyor. Ayrıca farklılaştırılmış akaryakıt ikmali, bayilik lisansı sahipleri tarafından tüketicinin bu konudaki açık talebi olmadan gerçekleştirilmeyecek.

EPDK’nın Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı Resmi Gazete’nin 24 Temmuz tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile birlikte öncelikle tüketicinin doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanacak. Böylelikle tüketici tercihini bu bilgilendirme kapsamında herhangi bir yönlendirme olmaksızın yapmış olacak. Bu karar öncesinde farklılaştırılmış akaryakıt satışı yapan dağıtıcı lisans sahipleri en geç 1 Mart 2020 tarihine kadar durumlarını bu karara uygun hale getirmekle yükümlü hale getirildi. Bu tarihe dek istenilen belgeleri kuruma sunmayanlar farklılaştırılmış akaryakıt satışı gerçekleştiremeyecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Katkılı akaryakıtı değil, 1 kuruş da olsa ucuz olan akaryakıtı tavsiye ediyorum. Yaptığımız düzenleme ile katkılı akaryakıt konusunda artık teknik raporların dediği olacak” dedi.

EPDK ONAYI OLMADAN KATKILI YAKIT PİYASAYA SÜRÜLMEYECEK

Düzenleme ile birlikte, dağıtıcı lisansı sahipleri, farklılaştırılmış akaryakıtı piyasaya sunmadan önce, kullanılacak katkı maddesinin akaryakıtın özelliklerini hangi şekilde ve ölçüde iyileştirdiğine ilişkin asgari olarak talep ettiği bilgi ve raporları Kuruma sunmakla yükümlü hale getiriliyor.

EPDK’nın istediği bilgiler arasında, farklılaştırılmış akaryakıtın detayları, katkının kullanım amacı, akaryakıtın test edildiği merkez veya merkezlere ilişkin bilgileri, katkılı maddenin element dağılımı, farklılaştırılmış akaryakıtın özellikleri ve katkı maddesinin ABD Çevre Ajansı’na kaydı olup olmadığı gibi konular yer alıyor.

Raporların yabancı bir dilde olması durumunda, orijinal raporla birlikte Türkçe tercümesi de Kuruma sunulması gerekiyor. Raporun yeterli veya anlaşılır görülmemesi durumunda EPDK ilave bilgi veya açıklama isteyebilecek. Farklılaştırılmış akaryakıtın piyasaya sunumu da ancak, başvurunun Kurul tarafından onaylanması sonrasında yapılabilecek.

Bu amaçla kullanılacak katkı maddesi, akaryakıtı teknik düzenlemelere aykırı hale getirilemeyecek ve metalik unsurlar içeremeyecek. Katkı maddesinin ulusal markerin özelliklerini bozmayacak nitelikte olması ve kullanılan bütün katkıların toplamının hacmen akaryakıtın yüzde 0,5’inin üzerinde olmaması zorunlu.

İşte düzenlemenin detayları;

  • Farklılaştırılmış akaryakıt elde edilmesine ilişkin katkı maddesinin edinimine ve akaryakıta katkılanmasına ilişkin her türlü bilgi, belge ve rapor gerektiğinde EPDK tarafından tekrar talep edildiğinde sunulmak üzere dağıtıcı lisans sahiplerince en az 5 yıl süreyle saklanacak. Konuya ilişkin raporların en az ay başı ve ay sonu katkı stoku ve her bir katkılama işlemine ilişkin bilgileri içermesi zorunlu olacak.
  • Farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunda ve/veya herhangi bir mecrada bu konuda yapılan reklamda ve/veya duyuruda; lisans sahipleri, EPDK’ya veya muvafakati olmaksızın herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna herhangi bir atıfta bulunamayacak ve bu anlama gelebilecek ibarelere yer veremeyecek. Farklılaştırılmış akaryakıtın reklam, pazarlama ve sunumunda Kuruma sunulan bilgiler haricinde hiçbir bilgiye yer verilemeyecek.
  • Farklılaştırılmış akaryakıt ikmali, bayilik lisansı sahipleri tarafından tüketicinin bu konudaki açık talebi olmadan gerçekleştirilmeyecek.
  • Farklılaştırılmış akaryakıtın satıldığı dispenserlerin üzerinde veya yakınında, farklılaştırılmış akaryakıtın etkilerinin hangi oranda veya aralıkta olduğuna ilişkin açık ve kolay anlaşılabilir şekilde Kuruma sunulan bilgilerle uyumlu bilgilendirme metninin yer alması zorunlu hale getiriliyor. Ayrıca ilgilendirme metninde, “Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır. Farklılaştırılmış akaryakıt sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir” ifadesi de yer alacak.
  • Farklılaştırılmış akaryakıt, dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu edilemeyecek.
  • Farklılaştırılmış akaryakıtın iddia edilen özellikleri taşıdığına ilişkin ispat yükümlülüğü dağıtıcı lisansı sahibine ait olacak. EPDK tarafından gerekli görülmesi halinde, herhangi bir aşamada dağıtıcı lisansı sahibinden ilave testler uygulaması talep edilebilecek. Bu testlere ilişkin her türlü gider dağıtıcı lisansı sahibi tarafından karşılanacak.
  • Dağıtıcı lisansı sahipleri, Bayi Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı Kurul Kararı kapsamında oluşturulan istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlü olacak. Farklılaştırılmış akaryakıtın aynı tür akaryakıt ile karışması durumunda ortaya çıkan ürün hiçbir şekilde farklılaştırılmış akaryakıt olarak piyasaya sunulamayacak.
  • Dağıtıcı, bayisinin bu Kararda yer alan hususlara uymadığını tespit ederse Kuruma bilgi vermekle yükümlü olacak.
  • Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu Karar kapsamında yanıltıcı bilgi vermesi, bilgi saklaması veya lisans sahiplerinin açıkça bu Karara aykırı eylemlerde bulunması durumunda, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.
  • Dağıtıcı lisansı sahiplerinin ayrıca, bayilerini ve bayilerde görevli personeli, bu Kurul Kararında yer alan haklar ve yükümlülüklere ilişkin bilgilendirmesi gerekiyor.

‘AKARYAKIT KALİTESİ HER YERDE AYNI’

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz bir kez daha marka odaklı hareket edilmemesini ve 1 kuruş dahi olsa ucuz satış yapan akaryakıt bayilerinin tercih edilmesini tavsiye etti.

Avrupa’nın en kaliteli akaryakıtının Türkiye’de satıldığını hatırlatan Başkan Yılmaz: “İstanbul’da satılan akaryakıtın kalitesi ile Hakkari’de, Sinop’ta, Kırıkkale’de satılan akaryakıtın kalitesi aynı. Ben kendi aracımda katkılı ürün değil, 1 kuruş da olsa ucuz olan akaryakıtı tercih ediyorum ve vatandaşlarımıza da bunu tavsiye ediyorum” dedi.

Başkan Yılmaz şöyle devam etti: “Vatandaşlarımız illa katkılı ürün tercih edecekse bayi görevlisinin yönlendirmesi ile değil, bilimsel verilere bakarak hareket etmeli. Yaptığımız düzenleme bu konuda önemli bir adım. Katkılı akaryakıtta vaatler değil, teknik ve bilimsel raporlar konuşacak. Vatandaşlarımız da bu bilimsel verilere göre ürün satın alacak. Katkılı ürünün vaat ettiği sonuçları elde edip etmediğini yine vatandaşımız takip etmeli, ona göre bayi-ürün seçimini yapmalı.”

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir