Akaryakıt

EPDK veri tabanlı incelemelerini sıklaştıracak

AA

EPDK 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine Usul ve Esaslar Hakkında Kararda önemli değişiklikler yaptı. Kararın 2 sayılı eki kaldırılırken, Otomasyon Sistemi Kılavuzunda değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerden hemen devreye girecek olanlar şu şekilde:
• Web servis üzerinden EPDK tarafından veri çekme işlemini içeren EK2 kaldırıldı.
• Bayilerden teknik sebeplerden veya arıza durumunda gelmeyen veriler için yazılan “0” (sıfır) değeri artık kullanılmayacak. Böyle durumlar için, eksik, hatalı, bağlantı hatası, tadilatta, mühürlü, vs gibi açıklamalara yer verilecek. Öte yandan uzaktan erişim tablolarında ki UE1t ve UE1p verilerinin teknik sebeplerle gelmemesi durumunda, (örneğin bayi ile iletişim kopukluğu vs) geçici olarak tablolara yansımaması durumunda, bayilerden tekrar veri alınınca düzeltilecek.
• Ürün tablosunda 32 olan ürün adedi sayısı 13’e düşürüldü.
• Raporlarda 3 yıl olan geriye dönük raporlama süresi 5 yıla çıkarıldı.
• Raporlarda CSV çıktısı alınabilme imkanı getirildi.
• UE1-T raporundan Tank Dolumu kaldırıldı. Buna bağlı olarak Tank Seviyesindeki Azalma Miktarı (TSAM) kolonunun hesaplanma formülü değiştirildi.
• UE1-T raporunda, TSAM değeri negatif ise ve mutlak değeri 5 litrenin üzerinde ise yeşil olarak görünmesi gerekecek.
• E1 raporunda, hizmet alınan otomasyon şirketi bilgisinin girilmesi gerekecek.
• E7 tablosunda, EK2 ile ilgili olan 3 adet kolon kaldırıldı, yeni eklenen UE4 ile ilgili iki adet kolon eklendi.
• Genel Koşullara 12. madde eklendi. Böylece farklılaştırılmış ürünler için o ürüne özel kodun kullanılması isteniyor. Daha önce ürün grubu kullanılıyordu.
1/1/2019 itibari ile devreye girecek değişiklikler
• Yeni bir form eklendi. UE-4 adında, uzaktan erişim formunda istenen bu tablonun en geç 01.01.2019 tarihine kadar sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Böylece UE1-t, UE1-p ve plaka bazlı satış tabloları tek bir tabloda birleştiriliyor. UE4 tablosuyla yukarıdaki 3 tablonun pompa satışları karşılaştırılacak. Yani UE1-t’deki tank azalımının, UE1- de ki pompa satış litresi ile plaka bazlı satışın litresinin birbirine eş olması gerekecek, Böylece çapraz kontrolün eşleşmesi amaçlanıyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 19:14 2 Ağustos 2018