Akaryakıt

‘En gelişmiş petrol rafinerilerine sahibiz’

AA

PJSC LUKOIL CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Vagit Alekperov, LUKOIL’in başlangıcından bugüne geldiği noktayı değerlendirdi. Gazetemizin sorularını yanıtlayan Alekperov; “Oldukça nitelikli bir varlık portföyüne ve en gelişmiş petrol rafinerilerine sahibiz” diye konuştu.

Rusya’nın ikinci büyük petrol şirketi olarak ifade edilen PJSC LUKOIL’in CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Vagit Alekperov şirketin uluslararası alandaki satışlarını, hedeflerini ve stratejilerini gazetemize anlattı. 1993’den beri LUKOIL’e başkanlık yapan Vagit Alekperov, işlerine daha da odaklanarak uzun yıllardır oluşturdukları birikimi ortaya koyma kararı aldıklarını ifade etti. Ayrıca Rusya’da petrol ürünlerinin yıllık perakende satış hacminin ilk defa 10 milyon tonu aştığını da sözlerine ekledi.

LUKOIL Grup Şirketlerinin geçtiğimiz yılını nasıl değerlendirirsiniz? Şirketin hangi faaliyetleri özellikle önemliydi?

2017 yılında makro ortamın dengesizliğine ve dış üretim sınırlamalarına rağmen çarpıcı sonuçlar elde etmeyi başardık. İş segmentlerimizin her biri istikrarlı bir şekilde büyürken konsolide mali sonuçlarımız tarihi zirve değerlere ulaştı. İş modelimiz bir kez daha yüksek verimini kanıtladı ve LUKOIL hisse senedi değerini geliştirmeye ve oluşturmaya devam etti. 2017 yılının en önemli başarılarından biri güncellenmiş stratejimiz üzerinde yaptığımız çalışmalarımızın tamamlanması oldu. İşimizin organik büyümesine ve uzun yıllar içinde tarafımızca oluşturulan potansiyelin ortaya çıkartılmasına odaklanma kararı aldık.  İzlediğimiz bu yol, diğer pek çok unsurun yanı sıra proaktif verimin artırılmasını, teknolojik ilerlemeyi ve birikmiş yetkinliklerin üst seviyelere taşınmasını gerektiriyor.

“Sürdürülebilir gelişim ilkelerine bağlı kalınması önemli bir strateji önceliği”

Geçen yılın sizin için temel odak noktası ne oldu?

Güncel stratejinin başlıca hedefleri sürdürülebilir organik üretimin geliştirilmesidir, bunun için de yüksek marj getiren proje oranının artırılması, rafineri ve satış ağlarının veriminin aralıksız olarak iyileştirilmesi, öncelikli satış kanallarının geliştirilmesi ve konservatif petrol fiyatı varsayımıyla ilerlemeye dönük bir temettü politikası oluşturmak gerekti. Bu strateji, pazar koşulları daha iyimser olduğunda ek hissedar dağılımları ile işletme gelişimine yeniden yatırım yapılmasına imkan tanıyor. İşletmenin sorumluluk bilinciyle yürütülmesi, sürdürülebilir gelişim ilkelerine bağlı kalınması da önemli bir strateji önceliği.

“Tedarik lojistiğimizi son kullanıcılarımız için optimize etmeye devam ettik”

Geçen yıl LUKOIL açısından hangi satış kanalları en aktif kanallar oldu?

Ürünlerimizin kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşımımız sayesinde prim satış kanallarında etkileyici bir büyüme grafiği yakaladık. Gemi yakıtlarının satış hacmi yüzde 36, markalı yağlayıcıların satış hacmi ise yüzde 14 arttı. Uçak ikmal hacmimiz yüzde 18 artış gösterdi. Operasyonel ve ekolojik anlamda iyileştirdiğimiz yönlerimizle ileri teknoloji ECTO-100 yakıt üretimine ve satışına başladık ve bu sayede müşterilerimiz arasında hızlıca tanınırlık yakalamış olduk. Rusya’da petrol ürünlerimizin yıllık perakende satış hacmi ilk defa 10 milyon tonu aştı. Tedarik lojistiğimizi son kullanıcılarımız için optimize etmeye devam ettik.

‘Rafine ürün çeşitlerimizi hatırı sayılır ölçüde geliştirdik’

Stratejik hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Temel sonuçları paylaşabilir misiniz?

2017 yılında takip ettiğimiz gelişim güzergahımız stratejik hedeflerimizle tamamen uyumluydu. Öncelikli projeler geliştirilmesine bağlı olarak yüksek marj getiren hacimlerin toplam üretim içindeki payı 2016 yılına kıyasla neredeyse 1,5 kat artış gösterdi. Hazar Denizi’nde V. Filanovsky sahasındaki ortalama günlük üretim 2016 yılında ciddi oranda artarak, önemli ölçüde büyüme kaydetti ve birikmiş saha çıktısı 5 milyon tonu aştı. Kapsamlı yapım işlerini tamamladık, sahanın ikinci sabit platformundan sondaj çalışmalarına başladık, bu sayede 2018 yılının sonunda sürdürülebilir günlük üretim seviyesine ulaşmış olacağız. Batı Sibirya’da Pyakyakhinskoye sahasının geliştirilmesi de planlarımıza tamamıyla uygundu, burada 1.5 milyon tonu aşkın petrol ve gaz kondensatı ile 3.2 milyar metreküp gaz ürettik. Yeni buhar üretimi kapasitesinin devreye alınması ve yeni kuyu sondaj çalışmaları sayesinde Yaregskoe sahasında ve Timan-Pechora’da Usinskoe sahasının permiyen rezervinde viskozitesi yüksek petrol üretimi yüzde 10’un üzerinde büyüme gösterdi. Sondaj ve kuyu sonlandırma aşamalarına yönelik en uygun teknolojik çözümlerin kullanılması dahil telafisi zor rezervlerle aktif çalışmalarımız, düşük geçirgenlikli rezervlerin üretim artışını yüzde 40’ların üzerine taşıdı. Dış nedenlerle Rusya’da petrol üretiminin kısıtlanmasına rağmen yıl sonuçlarına göre toplam hidrokarbon üretimimizi, gaz üretimindeki hızlı büyüme ivmesiyle birlikte yüzde 2.5 oranında arttırmayı başardık. Özellikle Özbekistan’daki başarılarımızı vurgulamak isterim. Buradaki başarılarımız büyük ölçekli projeleri etkili bir şekilde geliştirebildiğimizi kanıtlamış olması açısından anlamlıdır.  Kandym gaz fabrikasının ilk etabını inşa ettik, planlanan takvimin yüzde 25 ilerisinde yol alarak tesisi rekor sürede açtık. Gissar grup sahalarında stabil imalat seviyesine ulaştık, bu da planlarımıza tamamen uygundur. Tüm bunlar Özbekistan’da gaz üretimimizi 2017 yılında yüzde 44’lük bir artışa taşımış oldu. Baltıklarda 2015 yılında keşfedilen sahaların gelişimi için önemli hazırlık çalışmaları yürüttük, bu sayede 2018 yılında yapılacak D41’de geliştirme sondajına hazırlanmış olduk. Petrol rafine işletmemizden aldığımız sonuçlar da bir o kadar etkileyici oldu. 2016 yılına kıyasla yalnızca rafine hammadde hacmini yukarılara taşımakla kalmadık aynı zamanda rafine ürün çeşitlerimizi de hatırı sayılır ölçüde geliştirerek yüksek katma değerli ürün payını artırmış olduk. Rafinerilerimizdeki beyaz ürünlerin üretimi  yüzde 71’e çıktı, fuel-oil ve vakum gasoil üretimi 3.4 milyon ton azaldı. Rafinerilerimizin ve çapraz rafineri entegrasyonunun etkili bir şekilde gelişim göstermesine yönelik faal çalışmalar sürdürdük.

“Endüstriyel atıkların tamamen değerlendirilmesini sağladık”

LUKOIL’in sosyal projelerin yanı sıra hava ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yeni teknolojilere odaklanan çalışmalara büyük önem verdiği herkesçe biliniyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Çevre ve endüstriyel güvenlik alanındaki başarılarımız elbette dikkat çekici. Tüm kilit göstergeleri iyileştirmiş durumdayız.  Doğrudan sera gazı emisyonlarını azaltmaya imkan veren petrol gazından yüzde 95’e varan faydalanma oranına ulaşmış bulunuyoruz. Su tüketimini düşürdük ve peş peşe iki yıldır endüstriyel atıkların tamamen değerlendirilmesini sağladık. Gezegenimizde gelecekteki yaşam kalitesi için iş çevrelerinin artan sorumluluğunu ve düşük karbonlu ekonomi arzusunu dikkate alarak alternatif enerjiyi geliştirmeye devam ettik. Volgograd Rafinerisi’nin kullanılmayan sahasında 10 MW toplam kapasiteye sahip güneş panelleri kurduk. Bu bizim Rusya’daki ilk büyük ölçekli güneş enerjisi projemiz. Bu proje, Rusya’da yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik devlet desteği sayesinde hayata geçirildi. Yüksek endüstri güvenliği standartları, çalışanlarımıza sağladığımız eğitimler ve alt yüklenicilerimizle olan yakın iş ilişkilerimiz sayesinde kaza oranlarında yakaladığımız azalma eğilimimizi sürdürüyoruz. Yalnızca bizim çalışanlarımız değil aynı zamanda alt yüklenicilerimiz ve ortaklarımızın çalışanları da Astrahan’daki benzersiz eğitim merkezimizden yararlanabiliyor. Elde etmiş olduğumuz finansal sonuçlar gayet açık ve net. Global ekonomik büyüme, nüfus ve yaşam kalitesindeki artış enerjiye olan talebi yukarı seviyelere taşıyacak. Kilit global enerji piyasası katılımcılarından biri olarak bizim görevlerimiz arasında bu talebi karşılamak yer alıyor. Yeni teknolojilerin gelişimi, çevresel konulara olan hassasiyetin artması ile birlikte hidrokarbon piyasasının kaçınılmaz olarak evrim ve değişim geçireceğini öngörüyoruz. Talep artışındaki istikrara rağmen petrol fiyatlarında önemli dalgalanmaların yaşanması oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi ortamlarda, esnekliği en yüksek olan ve değişen makro ortamda etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilen şirketlerin en başarılı şirketler arasında yer alacağı görüşündeyiz.

“Halihazırda oldukça nitelikli bir varlık portföyüne sahibiz”

LUKOIL Grubu’nun önümüzdeki yıllara dönük planları neler, temel hedefleri neler olacak?

Halihazırda oldukça nitelikli bir varlık portföyüne sahibiz. Kaynak temelimiz çok geniş ve rezervlerimizin ömrü 19 yıl. En gelişmiş petrol rafinerilerine sahibiz, satış ağımız da çok gelişmiş durumda. İleri seviyede dikey entegrasyona bağlı etkili iş modelimiz sayesinde makro ortamda sürdürülebilir gelişme grafiği yakalayabiliyoruz. Temel hedefimiz, en etkili sermaye yeniden-yatırımı yoluyla işletmemizin gelişimine ve finansal sonuçlarımızın iyileşmesine dayanıyor. Mevcut hidrokarbon kaynaklarının üretime girişini hızlandırmak ve her iş segmentinden alınacak sonuçları iyileştirmek için kesintisiz verim artırma çalışmalarına ve teknolojik potansiyelin geliştirilmesine odaklanmış durumdayız.

Şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için tüm becerilerini ve yeteneklerini ortaya koyan profesyonel ekibimiz ve çalışanlarımız başlıca sermayemizdir. Böylesine güçlü bir temelle geleceğe güvenle bakıyoruz ve faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bölgelerde sosyal sorumluluk bilincine sahip şirketler, en büyük vergi mükellefleri, en güvenilir işverenler arasında lider konumunuzu korurken tüm paydaşlarımız için değer oluşturmaya da devam edeceğiz.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 9:50 10 Ekim 2018