Akaryakıt

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretinde önemli karar

AA

EPDK’nın, dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin kurul kararında yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla, izin sahibi şirketlerin yapacağı teslim miktarına sınırlama getirildi.
EPDK’nın Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı kabul edilerek 1 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karar uyarınca, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında satış işlemi yapılabilmesi için izin verilen dağıtıcı lisans sahipleri tarafından bir faaliyet dönemi içinde yapılabilecek toplam teslim miktarı, izin sahibinin aynı dönem içinde ithalat yoluyla ve/veya rafinericiden temin ettiği akaryakıt miktarının toplamından fazla olamayacak.
İzin sahibi olmayan dağıtıcı lisansı sahipleri, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında satış işlemi gerçekleştiremeyecek. Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında akaryakıt temini sadece izin sahibi dağıtıcı lisansı sahiplerinden yapılacak.
Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, satış yapan ve temin eden lisans sahiplerinin her ikisinin alt başlığında da yer alan akaryakıtlarla sınırlı olacak. Gazyağı dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu edilemeyecek.
Kısıtlamaya uymayan izin sahiplerine 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun ilgili maddelerince uygulanacak idari yaptırımın yanı sıra, bir sonraki dönem için de izin verilmeyecek. Mevcut izni olması halinde Kurul bu izni sona erdirecek.
1 Nisan 2019 ile 31 Mart 2020 faaliyet dönemi için ise bu kararla getirilen kısıtlamanın değerlendirilmesinde 1 Ağustos 2019 ve 31 Mart 2020 tarihleri arası esas alınacak.

DAĞITICILAR ARASI TİCARETTE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti için İzin başvuruları, başvuruya konu faaliyet dönemi için belirlenmiş izin bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontun EPDK’ya sunulması ile yapılıyor. Söz konusu faaliyet dönemi 1 Nisan-31 Mart tarihleri arasını kapsıyor. Faaliyet dönemine ilişkin izin başvuruları, faaliyet döneminin başlangıç yılının 1 Mart tarihinden itibaren yapılacak.
İzin için yapılan başvuru Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından, karar alınmak üzere kurula sunuluyor. Kurul kararı ile dağıtıcılar arası akaryakıt ticaret izni verilen lisans sahipleri, iznin Kurum internet sitesinde yayımlanmasını takiben dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti faaliyetine başlayabiliyor. İzinler bir faaliyet dönemi için veriliyor ve dönem sonunda kendiliğinden sona eriyor. İzin başvurularına ilişkin işlemler, başvuruyu takip eden 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. İzin başvurusu Kurul tarafından reddedilen dağıtıcılara, ret gerekçeleri bildirilip ödenmiş olan izin bedeli, yazılı talep sonrasında iade ediliyor.
Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, izleme dönemi içinde asgari 60 bin ton beyaz ürün yani benzin ve motorin satışı gerçekleştirmiş dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabiliyor. Satış miktarının hesaplanmasında, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmıyor.

‘YASADIŞIYLA MÜCADELE İÇİN YAPILAN TÜM ÇALIŞMALARI DESTEKLEYECEĞİZ’

“Ülkemizde kaçak/kayıtdışı olarak adlandırabileceğimiz yasadışı akaryakıt faaliyetlerinden kaçak akaryakıtla mücadele konusunda çok önemli mesafeler alınmıştır ve başta EPDK olmak üzere ilgili tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ederiz. Ancak son dönemde her ne kadar doğrudan sektörümüzle ilgili olmasa da (fatura ticareti her sektörde olabilir) özellikle fatura ticareti şeklinde dağıtıcılar arası ticaret yoluyla yasadışı akaryakıt faaliyetlerinin arttığı görülmüştür. Bu durum sektörde iyi niyetli ve kurallı çalışanlara karşı haksız rekabete ve kazançlara yol açmakta, ülkemiz ekonomisine de vergi kaybı olarak zarar vermektedir. EPDK bu tür faaliyetleri engellemek amacıyla bu düzenlemeyi yapmış olup, PETDER olarak üyelerimizle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılan tüm çalışma ve düzenlemeleri destekleyeceğiz ve her türlü yasadışı faaliyetle mücadele etmeye devam edeceğiz.

‘KARARDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK’

“Düzenlemeye Dernek olarak görüşlerimizin genel olarak yansıdığını görüyoruz. Tam anlamıyla yeterli bulmamakla beraber, düzenlemenin gerekli olduğunu ve fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Dağıtıcılar arası ticaret, sektörümüz için olmazsa olmazlardandır. Bununla birlikte, bir kısım zümrenin bu uygulamayı istismar ettiği, vergi usulsüzlüğü yaptığı ve düzeni bozduğu görülmektedir. Yeni düzenlemenin sonuçlarını görmek için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Dağıtıcılar arası ticarette şirketlerin faaliyetlerinin kontrollerinin yalnızca dönem sonlarında değil de aylık olarak yapılması daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Böylece hızlı ve etkin bir yaptırım mekanizması da uygulanabilir. Bu tarz problemlerin köklü olarak çözümü için, dağıtıcılar arası ticaret yapacak firmalardan izin verilmeden önce makul teminat alınmalıdır. Ayrıca, firmalar belirli büyüklüğe ulaşmadan ve belirli kriterleri sağlamadan bu kapsamda satış tarafında faaliyet yapamamalı. Buna benzer kriterlerin örneğin ithalat uygulamasında var. Lisans yönetmeliğinde bayii sayısına dair iki yıllık sürede aranan kriterler yerine getirilmeden dağıtıcılar arası ticarette satıcı olma izni verilmemelidir. Dağıtıcı ticaret izni alan şirketlerin, yayınlanan dağıtıcılar arası ticaret kılavuzunda belirtildiği şekilde, izin alan dağıtıcıların, ay içinde yapmış oldukları ticareti, müteakip ayın 10’una kadar bildirim yapmaları suretiyle takibinin aylık yapılacağı anlaşılmaktadır. Ancak ticaretin izin dönemi olarak kontrolü yapılacağından, dönem sonunu beklemeden ay içindeki verilerine göre işlem yapılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu kararın dağıtıcılar arası ticareti kontrol altına alacağı hususunda beklentilerimiz yüksektir.”Yorumlar

 1. Avatar Abdullah Arıç dedi ki:

  EPDK kararında
  Akaryakıt Ticareti Düzeni ve Kısıtlaması var
  Ancak
  A4 kağıdının yazıcıya koyup Fatura olarak yazılması sonucu Bayiye Akaryakıt satılmış gibi yaparak her bir A4 kağıdı için 500-750tl almanın suç olduğu yazılmamış
  Bu karara göre sahte fatura ve Sahte İthalat serbest kaldığına göre
  Aynı tas aynı hamam olarak devam edecektir

  Sektörün Ne Namusu ne mahremiyeti kalmış
  Yöneten ve denetleyen bizden daha iyi bilmektedir
  Sadece Siyaseten piyasayı Regüle etme politikası olduğunu düşünüyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir