Akaryakıt

Dağıtıcı firmalara 10 istasyon şartı

AA

EPDK ‘Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Değişiklik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kapsamlı değişiklikler içeren düzenlemelerden bazıları şöyle:

-Dağıtıcı lisansı sahipleri lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde en az on, altı ay içinde en az 25 ve bir yıl içinde en az 50 istasyonlu bayinin bulunduğu bayilik teşkilatını oluşturacak.

-Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlü olacak. Bayilik teşkilatı kapsamındaki istasyonlu bayi sayısının bu maddede yer alan sayıların altına düşmesi durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin 30 gün içerisinde gerekli sayıya ulaşması zorunlu olacak.

-Dağıtıcı lisansı sahiplerinin ulusal marker taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için lisans sahibinin lisans aldığı tarihten itibaren; İlk altı ay içerisinde en az 10, Yedinci aydan birinci yılın sonuna kadar en az 25, Birinci yıldan sonra en az 50 istasyonlu bayiden oluşan bayilik teşkilatına sahip olması gerekecek. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı bulunan kişiler, ulusal marker taleplerinin değerlendirilmesi kapsamında, fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yeni lisans almış olarak kabul edilecek.

-Asgari ödenmiş sermaye miktarları 1 Ocak 2020’den itibaren iki katına çıkarıldı. Rafinerici lisansında asgari ödenmiş sermaye 75 milyon TL’den 150 milyon TL’ye, iletim lisansı için 1 milyon TL’den 2 milyon TL’ye, depolama lisansı için 1,5 milyon TL’den 3 milyon TL’ye, işleme lisansı için 750 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye, dağıtıcı lisansı için 10 milyon TL’den 20 milyon TL’ye ve ihrakiye teslimi lisansı için 3 milyon TL’den 6 milyon TL’ye çıkarıldı.

-Madeni yağ lisansı başvurularında, atık yağdan baz yağ üretilecekse Kuruma ibraz edilecek kapasite raporunda yer alan üretim yetkinlik puanı en az yüzde 50’den yüzde 55’e yükseltildi. Diğer madeni yağ üretimlerinde yüzde 50 üretim yetkinlik puanı korundu.

-Dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı başvurularında, hisse sahiplerinden, bağımsız denetimden geçmiş veya vergi dairelerince tasdiklenmiş, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablolarının aslı veya noter onaylı suretlerinin (lisans sahibi tüzel kişinin yeni kurulmuş olması halinde, kuruluş bilançosunun) ve faaliyetlerinde kullanılan tesislere ilişkin bilgileri içeren beyan, vergi dairelerince tasdiklenmiş son üç yıla ait gelir vergisi beyannameleri, tapu kayıtları, banka ve aracı kurum hesap bilgileri ve faaliyetlerinde kullanılan tesislere ilişkin bilgileri içeren beyan istenmesi uygulaması kaldırıldı.

-Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahiplerine EPDK tarafından yapılacak bildirimin ve lisans başvurusunun reddedilmesi durumunda  başvuru sahibine yapılacak bildirimin yazılı olması şartı kaldırıldı.

-Rafineri lisansı sahiplerinin uymak zorunda oldukları yükümlülüklere “Yerli ham petrol alımlarında, ham petrol işleme kapasiteleri dikkate alınarak, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara uymak” ibaresi eklendi.

-Madeni Yağ üretim lisansı sahiplerine, Kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretmemek, Kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretimde kullanmamak, Atık madeni yağdan baz yağ üretimi yapılan tesislerde, TS 13541 İş Yerleri – Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri İçin Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmak yükümlülükleri getirildi.

-Yıllık tüketimi, bir tesisinde her bir cins akaryakıt için 20.000 ton ve üzeri olan serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin, kendi depolarında, kullanımlarının 15 günlük kısmını karşılayacak miktarda stok bulundurmak zorunluluğu kaldırıldı.

-İhrakiye teslimi lisansına sahip firmalara, Antrepo sahasıyla sınırlı olmak kaydıyla transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında, nihai ürünün denizcilik yakıtı olması kaydıyla ürünlerin birbiriyle karıştırılması imkanı getirildi.

-9 Temmuz tarihinden itibaren, istasyonsuz bayi kategorisinde bayilik lisansı verilmeyecek, yürürlükte olan lisansların süre uzatımı talepleri değerlendirmeye alınmayacak.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir