Akaryakıt

Dağıtıcı Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Karar Resmi Gazete’de

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Dağıtıcı Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izinlerine ilişkin usul ve esaslar kararın amacı olduğu belirlendi.

 

Başvuru ve izin verilmesi

 

İzin başvuruları, başvuruya konu faaliyet dönemi için belirlenmiş izin bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontun Kuruma sunulması ile yapılacak. Faaliyet dönemine ilişkin izin başvuruları, faaliyet döneminin başlangıç yılının 1 Mart tarihi itibarıyla yapılacak.

 

İzin için yapılan başvuru Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından, karar alınmak üere Kurula sunulacak. Kurul kararı ile dağıtıcılar arası akaryakıt ticaret izni verilen lisans sahipleri, iznin Kurum internet sitesinde yayımlanmasını takiben dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti faaliyetine başlayacak. İzinler bir faaliyet dönemi için verilip dönem sonunda kendiliğinden sona erecek.

 

İznin başvurularına ilişkin işlemeler, başvuruyu takip eden otuz gün içinde sonuçlandırılacak.

 

İzin başvurusu Kurul tarafından ret edilen dağıtıcılara, ret gerekçeleri bildirilecek ve ödenmiş olan izin bedeli, yazılı talep sonrasında iade edilecek.

 

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, izleme dönemi içinde asgari 60 bin ton beyaz ürün satışı gerçekleştirmiş dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabilecek. Satış miktarının hesaplanmasında, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacak.

 

İzin sahibi olamayan dağıtıcı lisansı sahipleri, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında satış işlemi gerçekleştiremeyecek. Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında akaryakıt temini sadece izin sahibi dağıtıcı lisansı sahiplerinden yapılacak.

 

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, satış yapan ve temin eden lisans sahiplerinin her ikisinin alt başlığında da yer alan akaryakıtlarla sınırlı olacak. Gazyağı dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu edilemeyecek.

 

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin bedeli, her bir faaliyet dönemi için 31 Aralık’tan önce Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanacak.

 

Kurul kararı kapsamında 2018 yılı için dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izni olanlardan 2017 yılında bu kararın 4. maddesi kapsamında asgari 60 bin ton beyaz ürün satış yükümlülüğünü; karşılayan lisans sahiplerine, 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 faaliyet dönemi için izin verilmiş sayılacak. Karşılamayan lisans sahiplerinin izni, 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla sona ermiş sayılacak. Bu durumda bulunan lisans sahiplerinin yazılı talebi halinde 2018 yılı için ödemiş oldukları izin bedeli tutarının tamamı iade edilecek.

 

21 Aralık 2017 tarihli ve 7561 sayılı Kurul kararı ile 2018 yılı için belirlenmiş dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin bedeli tutarı 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 faaliyet dönemi için de aynen uygulanacak.

 

 

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir