Akaryakıt

AHÜ tebliğinde düzenleme

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama veya işletme ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; temin için yetkilendirilen bir şirket var ise bu şirketin yetkilendirildiğine ve bu ürünün satın alınacağına dair belgenin aslı veya ilgili kurum ya da noter onaylı sureti ile ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6’ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde bu maddenin birinci fıkrasında ve ikinci fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler aranmayacak.

 

Sanayi tesislerinde kullanılan makine ve/veya tesisatın kapalı devrelerinin ilk veya müteakip dolumlarında ihtiyaç duyulacak maddelere ilişkin başvurularda, durumun ve ihtiyaç duyulan ürün ile miktarının ilgili sanayi ve/veya ticaret odasınca belgelendirilmesi kaydıyla, beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen miktar kısıtları uygulanmadan, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden, Uygunluk Yazısı verilebilecek.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir